Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. nismedikal.com Üye Programı ücretsizdir. nismedikal.com tek taraflı olarak her zaman ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

2. nismedikal.com üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler ve kurumlar üye olabilir.

3. Üye, işbu Sözleşme’nin 14. Maddesi kapsamında onay vermesi ile birlikte, nismedikal.com üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde nismedikal.com tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verir. Üye, nismedikal.com üyesi olurken verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir. Üye’ nin, reddetme hakkı mevcut olup işbu onay için reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. Üye’ nin kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Devam eden abonelik, üyelik veya tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile nismedikal.com ile ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Tacir veya esnaf olan Üyelerin elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak bu tür üyelerin de reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

4. Üye işbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde yer verilen veri paylaşım tercihlerini web-sitesi (www.nismedikal.com) üzerinden değiştirebileceği gibi talebini e -posta ile (info@nismedikal.com) iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri firmanın hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından nismedikal.com 'nün faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla birlikte nismedikal.com , işbu verileri, 13. Maddede düzenlenen durum ve üye tarafından verilerin "Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı" izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

5. nismedikal.com üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.' den, Üye' ye imkan sağlanamamasından dolayı birlikte nismedikal.com sorumlu tutulamaz.

6. Üye, nismedikal.com üye programından faydalanması için kendisine verilen üyelik bilgilerini, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; bir başkası tarafından kullanıldığı ve/veya üye ve/veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, sonlandırılacağını ve hukuken mümkün olan diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, nismedikal.com tarafından talepler de bulunulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. nismedikal.com Üyeliğinde kazanılan haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

8. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde üye' ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, nismedikal.com tarafından silinir.

9. nismedikal.com üye programı, nismedikal.com tarafından belirlenen mağazalarda ve nismedikal.com ’ de geçerlidir nismedikal.com., nismedikal.com üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. nismedikal.com kampanyalarının türleri ve şartları, her bir nismedikal.com mağazasında farklılık gösterebilir. nismedikal.com, farklı nismedikal.com mağazalarında ve/veya www.nismedikal.com de geçerli olacak kampanyalara ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

10. nismedikal.com üye programına, www.nismedikal.com ’ dan giriş yapıldığında üyenin giriş yaptığı ilgili web tarayıcıya erişim bilgilerini kaydetme ya da hatırlatma onayı vermesi durumunda, üye kişisel verilerinin ilgili tarayıcıda görüntülenebilir olmasına olanak sağlamış olacaktır. Bu durumda 3. Kişiler tarafından üyenin kişisel bilgilerine erişimi söz konusu olur ise sorumluluk üyenin kendisi olacak, nismedikal.com sorumlu tutulamayacaktır.

11. Taraflar birbirlerine web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi (info@nismedikal.com) ile 10(on) gün önceden bildirerek 4'üncü,15’inci ve 16’ncı madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin, kazanılan haklar, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde üyelik sona erme tarihinde kullanıma kapatılacaktır. Bu madde, nismedikal.com uygulamasının nismedikal.com tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

12. Üye nismedikal.com ‘a bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle nismedikal.com’un maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde nismedikal.com üye programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

13. Üye, nismedikal.com ‘a verdiği bilgileri nismedikal.com’un iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

14. Ticari Elektronik İleti Onay Formu
nismedikal.com olarak, SMS, e-posta, internet, mektup, telefon ve benzeri araçlarla siz değerli müşterilerimize, ilginizi çekebileceğine inandığımız bilgi, yenilik, ürün, mağaza ve kampanyalarımızla ilgili bilgi vermek ve üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde nismedikal.com tarafından genel ve özet kampanyalar, bilgiler, yenilikler, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak üzere iletişim izninizi istiyoruz. Ayrıca iş bu ticari elektronik ileti onayı, sözleşmenin geçerlilik ya da ifası şartı olmadığını da belirtmek isteriz. İzin vermeniz halinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır.

nismedikal.com tarafından her türlü elektronik iletişim araçları ile aşağıda yer alan iletişim bilgilerime, ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine ve hizmet alınan kişilerle/firmalarla paylaşılmasına, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış ve hür rızam ile onay veriyorum.


https://www.obapanelws1.com/hangar/cms/nismedikal.com

2019 - 2023 © Tüm hakları saklıdır. | Niş Medikal
web tasarım ve yazılım : intekart